Felhasználási feltételek

1. Weboldal

1.1 Felhasználási feltételek elfogadása

A weboldal használata feltétele, hogy elfogadja ezeket a használati feltételeket és adatvédelmi nyilatkozatunkat. Ön úgy fogja tekinteni, hogy elfogadta ezeket a használati feltételeket és adatvédelmi nyilatkozatunkat, ha továbbra is használja ezt a weboldalt, függetlenül attól, hogy regisztrál-e tagjaként. Bármikor módosíthatjuk ezeket a használati feltételeket és adatvédelmi nyilatkozatunkat. Ha így teszünk, akkor a Felhasználási Feltételek és Adatvédelmi Nyilatkozat módosított változata kerül közzétételre a honlapon. Ön felelős azért, hogy rendszeresen felülvizsgálja a használati feltételeket és az adatvédelmi nyilatkozatot. Ha Ön tagja a weboldalnak, és a Felhasználási feltételek és az Adatvédelmi nyilatkozat módosításai lényegesek, minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy a megadott kapcsolattartási adatok segítségével közvetlenül értesítsük Önt a változásokról.

Ha nem fogadja el ezeket a Felhasználási feltételeket, akkor nem használja ezt a webhelyet.

1.2 Használati feltételek a rezidenstől függően

(1) Ha Ön egy EU-ország lakóhelye, akkor az 17.7 és az 19.8 (a) záradék vonatkozik Önre (de nem az 19.8 (b) pont).
(B) Ha Ön olyan ország lakója, amely nem EU-ország, az 19.8 (b) záradék vonatkozik Önre (de nem az 19.8 (a) pont).
(C) Ha az Egyesült Államok következő államaiban lakik, akkor az 17.3 (a) záradék vonatkozik Önre: Arizona, Kalifornia, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, Észak-Karolina, Ohio vagy Wisconsin.
(D) Ha az USA következő államainak bármelyikében lakik, akkor az 17.3 (b) záradék vonatkozik Önre: California, Illinois, New York vagy Ohio.

1.3 Felhasználói megállapodás

Ezek a Felhasználási Feltételek képezik az Ön és a Kelet-Blokk Társai („Társaság”) közötti megállapodást a Szolgáltatás és a Weboldal (a „Megállapodás”) használatával kapcsolatban.

1.4 Kapcsolat

Ezt a honlapot az Egyesült Államokban bejegyzett társaság üzemelteti. A Társaság az Európai Unió hozzáadottérték-adójába bejegyzett, az e-szolgáltatások (VoeS) külön rendszerének az EU-n kívüli vállalkozásokra vonatkozó héa alapján. Lépjen kapcsolatba velünk az alábbi módszerek bármelyikével:

e-mail: support@slavdating.com

Rendező: Christian Bryant

Ha szeretne kapcsolatba lépni velünk a személyes adatok gyűjtésével és használatával kapcsolatos adatvédelmi ügyben vagy a kérdésben, kérjük, olvassa el adatvédelmi nyilatkozatunkat.

2. tagság

2.1 jogosultság

A 18 évnél idősebbnek kell lennie ahhoz, hogy regisztráljon a Szolgáltatás tagjaként, vagy használja ezt a weboldalt. A Weboldal használatával Ön képviseli, vállalja és garantálja, hogy joga, felhatalmazása és képessége van arra, hogy megkötse ezt a megállapodást, és betartsa az összes használati feltételt.

2.2 A szerződés megkötése

A tagként való regisztrációval szerződést köt a Társasággal a Weboldal tekintetében, amely ingyenes vagy nem ingyenes. Frissítheti tagságának jellemzőit. Szüksége lesz a szerződés bizonyos jellemzőinek és feltételeinek kiválasztására, és válassza ki a fizetési módot. A frissítési folyamat utolsó lépésében a „Fizetés” gombra kattintva kötelező érvényű szerződést köt a kiválasztott frissítési lehetőségről az adott áron.

2.3 tagság

(1) A szolgáltatás ingyenesen tagja lehet. A szabad tagság csak akkor jogosult arra, hogy részt vegyen a szolgáltatás részeként rendelkezésre álló néhány szolgáltatásban. További szolgáltatások eléréséhez fizető előfizetővé kell válnia a Szolgáltatásnak. Ennek megfelelően ezeknek a kiegészítő funkcióknak a használata a vonatkozó díjak megfizetésének függvénye.
(B) Ön tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a webhely felhasználóinak védelme érdekében Ön nem kérhet vagy nem válhat taggá, ha elítélték bűncselekmény vagy bűncselekmény miatt. A tagság iránti kérelemben azt garantálja és képviseli, hogy nem vádolt bűncselekmény vagy bűncselekmény miatt, és nem köteles regisztrálni szexuális bűncselekményként bármely kormányzati szervben.
(C) Ön tudomásul veszi, hogy a Társaság jelenleg nem végez rendszeres hátterű ellenőrzéseket, ellenőrzi a szolgáltatott információkat, és nem végez felhasználók bűnügyi szűrését. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy vizsgálatokat és háttérellenőrzéseket végezzünk minden tagnál, hogy meggyőződjünk arról, hogy nem sérti a garanciát, és megállapíthatja, hogy bármilyen képviselet hamis. Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság ilyen vizsgálatot folytasson, és a Társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy megtagadja és / vagy megszüntesse tagságát, ha megsérti a garanciát, vagy ha az Ön képviselete hamis.

2.4 Előfizetési tervek és díjak

Az előfizetési tervek és azok megfelelő díjai a „Frissítési tagság” oldalon találhatók. Ezek az előfizetési díjak változhatnak, mely változásokat a korábban leírt weboldalon közzéteszik. Ön tudomásul veszi, hogy eltérések mutatkozhatnak a joghatóságok közötti előfizetési díjak tekintetében, amelyek ellentmondások tükrözik az adott joghatósággal és az adott joghatósággal kapcsolatos egyéb kereskedelmi feltételekkel kapcsolatos költségeket.

2.5 Ingyenes kísérletek és egyéb promóciók

A díjmentes szolgáltatásokhoz ingyenes hozzáférést biztosító ingyenes próbaverziót vagy más promóciót a tárgyalás meghatározott időpontjában kell használni.

2.6 fizetés

(1) Míg bizonyos szolgáltatások ingyenesen elérhetők, Ön tudomásul veszi, hogy a fizetett szolgáltatások csak olyan tagok rendelkezésére állnak, akik érvényes előfizetéssel rendelkeznek, vagy egyébként díjat fizetnek. A feliratkozások a frissítési tagsági oldalon megadott árakon, időszakokon és fizetési módokon szerezhetők be. Az árak a frissítési tagsági oldalon feltüntetett pénznemben vannak feltüntetve, és minden egyéb adót tartalmaznak, hacsak másként nem jelezzük.
(B) A tagság automatikusan megújul. Az automatikus megújításról bármikor lemondhat. Ha nem választotta ki, akkor az előfizetés automatikusan meghosszabbodik a megadott időszakokra. Megszakíthatja az automatikus megújítást a webhely Súgó részében található utasítások követésével.
(C) Abban az esetben, ha ismétlődő számlázási lehetőséget biztosítunk az Ön által kiválasztott előfizetési tervre vonatkozó előfizetési díjak megfizetésére, Ön felhatalmazza a Társaságot arra, hogy ezeket a díjakat rendszeresen (ésszerű határidőn belül) felszámítsa. Ebben az esetben a Társaság megszünteti a díjak beszedését az írásbeli értesítés kézhezvételét követően, hogy az ilyen engedély megszűnt. Bármely ilyen értesítés nem érinti a Társaság által indokoltan elkövetett díjakat. Mindenesetre aktuális, teljes és pontos információkat kell szolgáltatnia ahhoz, hogy az előfizetési díjak helyesen kerüljenek felszámításra, mely információkat rendszeresen frissíteni kell.
(D) Bármikor módosíthatjuk az előfizetés árát. Az új árfolyam akkor lép hatályba, ha új előfizetésre jelentkezik (függetlenül attól, hogy ez az első előfizetés), miután elküldtük az új árunk adatait a webhelyen. A meglévő előfizetés automatikus megújítása a régi áron folytatódik.
(E) Gyanús fizetési tevékenység esetén fenntartjuk a jogot, hogy átmenetileg vagy véglegesen felfüggesszük a fizetést hitelkártyáján keresztül és / vagy lépjen kapcsolatba Önnel, bankjával vagy bármely más releváns harmadik féllel az ilyen szokatlan tevékenység bejelentéséhez és / vagy további információk beszerzéséhez.

2.7 A fizetési szolgáltatások használati feltételei

Harmadik fél fizetési szolgáltatásainak használatakor el kell fogadnia és be kell tartania az említett fizetési szolgáltatások használati feltételeit.

2.8 Arany és Platina tagsági feltételek

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fizető előfizetők Gold és Platinum tagjai, és csak az utóbbiak férhetnek hozzá a speciális egyezéshez, az üzeneteket lefordítják, megjegyzéseket adhatnak hozzá a profilokhoz, és kiemelik profiljukat a keresési eredmények között.

2.9 jelszóbiztonság

A tag regisztrációs folyamat részeként meg kell adnia a jelszót. Ön kizárólagosan felelős a nem könnyen kitalálható jelszó kiválasztásáért és a jelszó biztonságos megőrzéséért, és beleegyezik abba, hogy harmadik félnek nem adja át vagy nem adja át a webhelye használatát vagy hozzáférését. Ha okkal feltételezheti, hogy fiókja már nem biztonságos, azonnal értesítenie kell minket, és a fiókadatok frissítésével azonnal módosítania kell a jelszavát.

2.10 Az identitás ellenőrzése

Előfordulhat, hogy időnként kérhetünk azonosítót, hogy ellenőrizze:

(1) a személyazonosságod;
(B) az Ön által szolgáltatott információk;
(C) fizetési vagy számlázási adatait; és / vagy
(D) az Ön Felhasználási Feltételeinek való megfelelést.

3. A szolgáltatás

A Szolgáltatás olyan internetes információs szolgáltatás, amely megkönnyíti a barátságot vagy a kapcsolatot kereső tagok közötti kapcsolatot. Nem házassági közvetítői szolgáltatás, postai rendelési menyasszonyi szolgáltatás vagy együttes szolgálat. A Társaság nem köteles más tagokat vagy tagokat közvetíteni az Ön számára.

4. A szolgáltatás használata

4.1 Saját kockázat

Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás és a Weboldal használata kizárólag saját felelősségére történik.

4.2 Pontos információk

Ön képviseli, garantálja és vállalja, hogy a Szolgáltatás, a Weboldal és a Társaság által szolgáltatott információk és fényképek minden tekintetben pontosak, nem sértik ezt a megállapodást, és semmilyen módon nem ártalmasak.

A fentiek korlátozása nélkül nem továbbíthatja vagy nem töltheti be honlapunkon azokat a képeket, amelyek tartalmazzák:

más személyektől eltérő képeket;
meztelenség;
más olyan objektumok képei, amelyek nem tartalmazzák Önt;
egy rajzfilm vagy illusztráció (még akkor is, ha te vagy).

Az 4.3 információk nem bizalmasak

Ön egyetért azzal, hogy az Ön által megadott bármely anyag vagy információ, beleértve a személyes adatokat (amint azt az Adatvédelmi Nyilatkozatunk meghatározza, és amely tartalmazza a teljes nevét, postai címét, telefonszámát stb.), Nem bizalmasnak és nem tulajdonjognak minősül, és az ilyen anyagokat vagy információkat korlátozás nélkül használhatjuk fel, feltéve, hogy a személyes adatokhoz kapcsolódó mértékben ilyen felhasználás megfelel az Adatvédelmi Nyilatkozatunk és az alkalmazandó jogszabályok feltételeinek. Konkrétan Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság anyagot vagy információt (beleértve a profilinformációkat, fényképeket, videofelvételeket vagy hangfelvételt is) használja annak érdekében, hogy a profilját más, a társaság tulajdonában lévő és üzemeltetett releváns társkereső oldalra másolja. Ön tudomásul veszi, hogy az Ön által rendelkezésre bocsátott ilyen anyagok vagy információk a honlap többi tagjának vagy felhasználójának rendelkezésére állnak az olvasáshoz.

4.4 A tengerentúlon rendelkezésre álló információk

(1) Bármely, a számunkra megadott profiladat nyilvánosan megtekinthető a profilodon, függetlenül a néző helyétől. Profil létrehozásával Ön tudomásul veszi, hogy a tengerentúli címzettek megtekinthetik profilját.
(B) A Társaság globálisan kiszolgálókat használ személyes adatainak tárolására, amelyek a lakóhely szerinti országtól eltérő országban találhatók.
(C) A Társaság világszerte olyan vállalkozókat használ, amelyek a lakóhely szerinti országtól eltérő országban találhatók, hogy magánszemélyek hátterét és bűnügyi történelmét ellenőrizzék.
(D) Annak érdekében, hogy ügyfélszolgálatot, back-office funkciókat hajtson végre, csalásmegelőzési feladatokat hajtson végre, vagy szolgáltatásokat nyújtson Önnek, előfordulhat, hogy lehetővé kell tenni, hogy munkatársaink vagy beszállítóink (akik esetleg tartózkodjanak, vagy amelyeknek a lakóhelyén kívül találhatóak) hozzáférhetnek. személyes adatait.

(e) Ön kifejezetten beleegyezik abba, hogy a személyes adatoknak a jelen Feltételek 4.4 (a) - 4.4 (d) pontjaiban és a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatunkban foglaltak szerint átadja és tárolja tagjait, alkalmazottait és harmadik személyeit, amennyiben ilyen tagok, alkalmazottak és a harmadik felek a lakóhely szerinti országon kívüli országokban találhatók, az ilyen áthelyezésekkel és tárolással kapcsolatos kockázatok teljes körű ismeretében és elismerésében, különösen akkor, ha az ilyen országoknak nincs azonos vagy hasonló szintű védelme, mint az tartózkodási országában. Minden átutalást a keleti blokk munkatársai támogatnak az Adatvédelmi Nyilatkozat feltételeinek megfelelően. Ön jogosult arra, hogy visszavonja hozzájárulását, vagy bármikor kifogásolja személyes adataink használatát, az Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott folyamatoknak megfelelően.

4.5 Szerzői jog

Ön egyetért azzal, hogy minden olyan szerzői jog, amely az Ön által a Társaságnak nyújtott bármely anyagban vagy információban van, a Társaság a jelen Felhasználási Feltételek hatálya alá tartozó használatra kerül. Ön nem tesz közzé, nem továbbít vagy más módon nem szolgáltat olyan anyagot vagy információt, amelyben a szerzői jog egy másik személy vagy szervezet tulajdonában van, és garantálja, hogy az összes anyag és információ az eredeti műve, és nem származik harmadik féltől.

4.6 Jogi hozzáférés

Gondoskodnia kell arról, hogy a honlaphoz való hozzáférés és a szolgáltatás igénybevétele ne legyen jogellenes vagy tiltva az Önre vonatkozó törvényekkel. Ön kizárólagos felelősséget vállal a tevékenysége jogszerűségéért az összes vonatkozó törvény szerint.

4.7 Vírusoknak való kitettség

Önnek meg kell tennie saját óvintézkedéseit annak biztosítására, hogy a Webhelyhez való hozzáférés során alkalmazott eljárás ne tegye ki a vírusok, rosszindulatú számítógépes kódok vagy más interferencia-formák kockázatát, amely károsíthatja a saját számítógépes rendszerét. A kétségek elkerülése érdekében nem vállalunk felelősséget a saját számítógépes rendszerének interferenciáért vagy károsodásáért, amely a Szolgáltatás, a Weboldal vagy a Kapcsolódó weboldal használatával összefüggésben merül fel.

4.8 A profil tartalma

(1) Ön kizárólagosan felelős a profiljának tartalmáért, az üzenetekért, a videó- ​​és hangfelvételekért és egyéb anyagokért, amelyeket feltölthet a Szolgáltatásra, vagy továbbíthatja a Szolgáltatás többi tagjának.
(B) Ön elfogadja, hogy nem tölti fel vagy tegye közzé a profiljára vagy a webhelyre olyan tartalmat, amely:

(I) bántalmazó, obszcén, profán, támadó, szexuálisan orientált, fenyegető, zaklató, rasszista támadások, helytelen vagy egyébként nem megfelelő, ahogy azt saját belátásunk szerint határozzák meg; vagy
(Ii) a ábrázolja, leírja, azonosítja vagy hivatkozik bármely más személyre, mint önmagára.

4.9 Interakció a tagokkal

Ön kizárólagosan felelős a Szolgáltatás többi tagjával való kölcsönhatásáért.

4.10 Negatív szövetségek

Ön képviseli, garantálja és szövetségét, hogy:

(1) nem adhatja ki a Szolgáltatáson keresztül az Ön rendelkezésére bocsátott információkat bárki számára, aki az Ön rendelkezésére bocsátotta;
(B) nem használod a Szolgáltatást a zaklatás vagy a támadó magatartás bármilyen formájába, beleértve, de nem kizárólagosan, bármilyen szexuális és / vagy faji támadás, bántalmazó, fenyegető, vulgáris, obszcén, zaklató, megfélemlítő, rágalmazó, rágalmazó vagy kifogásolható bármilyen anyagot, sem jogellenes vagy illegális anyagot, sem olyan anyagot, amely sérti vagy sérti a másik fél jogait (beleértve a szellemi tulajdonjogokat és a magánélet védelmére vonatkozó jogokat);
(C) Ön nem használja a Szolgáltatást csoportos szexuális tevékenység folytatására, vagy arra, hogy kapcsolatba lépjen a házasságon kívüli találkozások vagy ügyek céljából, vagy prostitúció vagy bármely más olyan tevékenység meghívására vagy folytatására, amely jogellenes lehet a lakóhelye szerinti országban;
(D) nem fogsz személyesen megszemélyesíteni vagy félreértheted az életkorod vagy a családi állapotodat, vagy semmilyen módon hamis vagy félrevezető információkat helyeztél el a profilodban;
(E) Ön nem gyűjti össze vagy gyűjti e-mail címeket vagy más felhasználók egyéb elérhetőségét a Szolgáltatásból elektronikus vagy más módon, vagy használja a szolgáltatásokat „spam”, lánclevelek, levélszemét vagy e-mailek kéretlen tömeges terjesztésére ;
(F) Ön nem használja a Szolgáltatást vagy a Honlapot jogosulatlan kereskedelmi célokra;
(G) a Szolgáltatás vagy a Weboldal bármely tagjától vagy felhasználójától semmilyen pénzt, bankszámlát vagy hitelkártya adatot vagy bizalmas pénzügyi információt nem kér és nem próbál meg kérni;
(H) Ön nem küld pénzt, és nem ad pénzügyi információkat olyan személynek, akivel Ön a Weboldalon keresztül kommunikált vagy találkozott. A Társaság nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért (pénzügyi vagy egyéb), amelyet e viselkedés következtében Önnek szenvedett. Ön beleegyezik abba, hogy jelentést készít mindenkinek, aki megpróbál pénzt kérni, vagy pénzügyi információkat szerezni, vagy lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, vagy használja a „visszaélés bejelentése” funkciót a tag profiljában;
(I) nem kérhet vagy próbál meg kérni más tagoktól származó jelszavakat;
(J) nem fogja használni a Szolgáltatást arra, hogy terjesszen, reklámozzon vagy más módon tegyen közzé olyan anyagokat, amelyek pénzért, hirdetésért vagy árukért vagy szolgáltatásért való felkérést tartalmaznak;
(K) nem fogja zaklatni másokat azzal, hogy továbbra is megpróbál kommunikálni valakivel, aki egyértelműen kéri a kommunikációt;
(L) a számítógépes szoftverek vagy hardverek funkcionalitásának korlátozására vagy megsemmisítésére tervezett vírusokat vagy más számítógépes kódokat, fájlokat vagy programokat tartalmazó anyagokat nem fog közzétenni vagy továbbítani;
(M) a nyilvánosan közzétett információkon keresztül semmilyen módon nem tesz közzé vagy nem továbbít semmilyen kapcsolattartási információt, beleértve korlátozás nélkül az e-mail címeket, telefonszámokat, postai címeket, azonnali üzenetküldő azonosítókat, Facebook felhasználóneveket, URL-eket vagy teljes neveket;
(N) nem használnak nem emberi vagy automatikus botokat a szolgáltatásba való bejelentkezéshez;
(O) ha telefonon beszélünk ügyfélszolgálati munkatársainkkal vagy bármilyen más módon kommunikálunk velük, akkor nem lesz bántalmazó, obszcén, profán, sértő, szexuálisan orientált, fenyegető, zaklató vagy faji támadás („támadó magatartás”). Ön egyetért azzal, hogy ha önmagában vállalt magatartásuk során támadó magatartást vállalunk, jogunk lesz, hogy azonnal megszüntesse tagságát, és nem lesz jogosult az Öntől kapott előfizetési kifizetések visszatérítésére;
(P) az 18 felett van. Honlapjaink minden tagjának kötelezőnek kell lennie az 18 felett. Társaságunk nulla toleranciával rendelkezik bármely tag bármilyen kísérletére a cybersex, szexuális kommunikáció vagy szexuális kapcsolat bármilyen formában való részvételére. A kiskorúval való bármilyen illegális vagy nem megfelelő kommunikációról való értesítést követően a részleteket a megfelelő bűnüldöző ügynökséghez közölhetjük.

4.11 értesítés a szerzői jog megsértéséről

(1) A Társaság tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonjogait. Ha a webhelyen megjelenő tartalom olyan, hogy Ön vagy egy harmadik fél számára gyanús, és ez a tartalom olyan módon jelenik meg, amely sérti vagy úgy tűnik, hogy megsérti a szerzői jogát vagy más szellemi tulajdonjogát, vagy egy harmadik személyhez tartozó szellemi tulajdonjogot fél, akkor értesítést küldhet a következő információk megadásával:

(I) Az Ön elérhetősége - beleértve a címet, a telefonszámot és az e-mail címet;
(Ii) a A szerzői jog vagy más szellemi tulajdonhoz fűződő érdekek nevében eljáró személy elektronikus vagy fizikai aláírása;
(Iii) A jogsértés vagy gyanúja szerint végzett munka vagy más szellemi tulajdon leírása;
(Iv) Annak a weboldalnak a neve, ahol a feltételezett jogsértő anyag található;
(V) A feltételezett jogsértő anyag webhelyen található leírása;
(Vi) Ön nyilatkozata, amely:
(A) körvonalazza a jóhiszemű meggyőződését, hogy a vitatott felhasználást nem a szerzői jog tulajdonosa, az ügynök vagy a törvény engedélyezi;
(B) bűncselekmény alapján büntetendő, hogy a közleményben megadott információk pontosak és jóhiszeműek, és hogy a szerzői jog vagy a szellemi tulajdon tulajdonosa vagy jogosult a szerzői jog vagy a szellemi tulajdon tulajdonosának nevében eljárni.

Az értesítések elküldhetők a következő címre:
Email: support@slavdating.com

4.12 Képek használata

Az 4.5 rendelkezései mellett, a fényképekre, anyagokra, információkra vagy tartalmaknak a Vállalat részére történő megadásával Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Társaság:

(1) az anyag, az információ vagy a tartalom reprodukálása, használata, másolása, végrehajtása, megjelenítése, terjesztése és kiaknázása;
(B) származékos művek készítése vagy más művekbe és más médiákba, ilyen anyagokba, információkba és tartalomba való beépítése; és
(C) licencet adjon a fentiekben a 4.12 (a) és a 4.12 (b) pontban a Társaságnak biztosított azonos jogoknak, és beleegyezik abba, hogy minden ilyen felhasználást, beleértve korlátozás nélkül, bármilyen promóciós vagy kereskedelmi célra. Ön is garantálja, hogy jogosult a jelen pontban említett beleegyezés megadására.

4.13 Megrendelés menyasszonyi házasságok

Ez a webhely semmiképpen sem segíti, nem szerezheti be, reklámozza vagy nem biztosítja a „postai megrendelés menyasszonya” házasságkötési szolgáltatásokat. Ön tudomásul veszi, hogy a joghatóság, amelyben tartózkodik, megtilthatja a házasságkötési szolgáltatások reklámozását vagy a házasságkötésben részt vevő személyek felkérését.

Ha Ön a Fülöp-szigeteken, Fehéroroszországban vagy bármely olyan joghatóságban tartózkodik, amely tiltja a házasságkötési szolgáltatásokat a lakóinak, akkor ezáltal garantálja, képviseli és szövetséget köt, hogy Ön a Szolgáltatást vagy a Honlapot semmilyen célra nem használja fel a házasságot tiltó jogszabályok megsértésével. megfelelő. Ön elismeri és egyetért azzal, hogy Ön kizárólagos felelőssége annak biztosítása, hogy ne sértse meg a házasságkötés tilalmát, és ezennel tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy az 18 záradékban foglalt kártérítés a házasságkötést tiltó jogszabályok megsértésére vonatkozik .

5. Információ

5.1 Monitor információk

Fenntartjuk a jogot, hogy az összes profilt, üzenetet, csevegést, azonnali üzeneteket, videókat és hangfelvételt figyelemmel kísérjük, hogy azok megfeleljenek a jelen Felhasználási feltételek követelményeinek. Annak érdekében, hogy ügyfeleinknek a legmagasabb szintű szolgáltatást és a legbiztonságosabb online környezetet biztosítsuk, egy vagy több harmadik felet is felvettünk, hogy ügyfeleink számára online biztonsági funkciókat biztosítsanak. A biztonsági szolgáltatás megköveteli bizonyos nem személyes adatoknak a számítógépéről vagy más eszközökről történő gyűjtését, amelyekkel webhelyeinkhez csatlakozhat. Ön kifejezetten elismeri és elfogadja bizonyos nem személyes adatok gyűjtését, akár közvetlenül, akár harmadik féltől származó biztonsági szolgáltatóktól, hogy kizárólag a biztonságos és biztonságos online környezet biztosítása érdekében használhassa. Annak ellenére, hogy személyes adatokat nem gyűjtenek, biztosítjuk, hogy a harmadik felek, amelyekkel biztonsági szolgáltatásokat kötünk, betartják a legmagasabb adatvédelmi és adatvédelmi előírásokat.

5.2 információ szerkesztése

Miközben nem vizsgáljuk és nem tekinthetjük át a Szolgáltatás tagjai által küldött vagy küldött összes üzenetet vagy egyéb anyagot, és nem vállalunk felelősséget ezen üzenetek vagy anyagok tartalmáért, fenntartjuk a jogot, de nem vagyunk kötelesek törölni, mozgatni vagy szerkeszteni az üzeneteket vagy anyagokat (beleértve a profilokat, üzeneteket, videókat és hangfelvételt is), amelyeket saját belátásunk szerint a Felhasználási Feltételek megsértésére vagy egyébként elfogadhatatlannak tartunk.

5.3 Az információ biztonsága

Sajnos az interneten keresztül történő adatátvitel nem garantálható teljesen biztonságos. Miközben igyekszünk védeni az ilyen információkat, nem garantáljuk és nem tudjuk biztosítani az általunk átadott vagy más engedélyezett harmadik felek részére továbbított információk biztonságát az Adatvédelmi Nyilatkozatunknak megfelelően. Ennek megfelelően kifejezetten elismeri, hogy az Ön által továbbított információkat saját felelősségére továbbítja.

Ön kifejezetten beleegyezik abba, hogy személyes adatait a megengedett harmadik felek részére továbbítsuk mind a tartózkodási helye szerinti joghatóságon belül, mind azon kívül, az ezzel kapcsolatos kockázatok teljes ismeretében, különösen abban az esetben, ha más joghatóságok nem azonosak vagy hasonlóak védelmi szintjét, mint a lakóhely szerinti országban. Ön jogosult arra, hogy visszavonja hozzájárulását, vagy bármikor kifogásolja személyes adataink használatát az Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott folyamatoknak megfelelően.

A fentiek ellenére, miután megkaptuk az átvitelt, ésszerű lépéseket teszünk az ilyen információk biztonságának megőrzése érdekében.

6. Korlátozott használat

Hacsak írásban nem állapodunk meg másként, hozzáférést kap a Weboldalhoz csak személyes használatra. A vállalkozásoknak, csoportoknak, szervezeteknek és vállalatoknak tilos regisztrálni tagként. Ön jogosult arra, hogy a weboldalon tárolt információk egy példányát személyes használatra használja, kivéve, ha a nyomtatás kifejezetten tilos.

7. Direkt marketing

Ön kifejezetten egyetért és egyetért azzal, hogy a Társaság a közvetlen marketing céljára felhasználhatja és nyilvánosságra hozhatja azokat a személyes adatokat, amelyeket a Társaság Önről gyűjt. Ön jogosult arra, hogy visszavonja hozzájárulását, vagy bármikor kifogásolja személyes adataink használatát, az Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott folyamatoknak megfelelően.

8. közlés

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy elektronikus leveleket küldjön Önnek a Szolgáltatás, illetve a Társaság és kapcsolt vállalkozásai termékeinek és szolgáltatásainak módosításáról vagy kiegészítéséről.

9. Reklámok

9.1 Egyetlen felelősség

A Weboldalon megjelenő hirdetések (ha vannak ilyenek) tartalmáért (beleértve a hirdetők saját honlapjaira mutató hivatkozásokat) a felelősség kizárólag a hirdetők feladata. Az ilyen hirdetések elhelyezése nem jelenti a hirdető termékének vagy szolgáltatásának a Társaság általi ajánlását vagy jóváhagyását. Minden hirdető kizárólagos felelősséggel tartozik a hirdetésével kapcsolatos bármilyen képviseletért.

10. Szellemi tulajdonjog

A Társaság fenntartja minden jogát, jogcímét és érdekeltségét a Szolgáltatásban és a Honlapon, valamint a megfelelő szellemi tulajdonjogokban, és fenntartja a kifejezetten nem biztosított jogokat.

10.1 szerzői jog

A Szolgáltatás és a Weboldal szerzői joga (beleértve a szöveget, grafikákat, logókat, ikonokat, hangfelvételt és szoftvert) a Társaság tulajdonában van vagy engedéllyel rendelkezik. A szerzői jogi törvény 1968 (Cth) és az Ön tartózkodási helyén érvényes hasonló jogszabályok céljainak és feltételeinek kivételével, és a jelen Felhasználási Feltételek kifejezetten engedélyezett kivételével Ön nem vagy semmilyen formában vagy bármilyen eszközzel:

(1) alkalmazkodni, reprodukálni, tárolni, terjeszteni, nyomtatni, megjeleníteni, végrehajtani, közzétenni vagy származékos műveit létrehozni a szolgáltatás vagy a weboldal bármely részéről; vagy
(B) A Szolgáltatás vagy a Weboldal bármely részéből származó információk, termékek vagy szolgáltatások forgalmazása;

előzetes írásbeli engedély nélkül.

10.2 Védjegyek

Eltérő rendelkezés hiányában minden olyan munka vagy eszköz, amelyhez a ™ vagy ® szimbólum szerepel, bejegyzett védjegy. Ha a Vállalat tulajdonában lévő bármely védjegyet tevékenységeink, termékeink vagy szolgáltatásaink alapján használjuk, akkor nyilatkozatot kell tartalmaznia, amely a védjegyet a Társaságnak tulajdonítja. Nem használhatja védjegyeinket:

(1) a saját védjegyeinek egészében vagy részében;
(B) olyan tevékenységekkel, termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek nem a miénk;
(C) olyan módon, amely zavaró, félrevezető vagy megtévesztő; vagy
(D) olyan módon, amely hátrányos minket, vagy információinkat, termékeinket vagy szolgáltatásainkat (többek között korlátozás nélkül, a Szolgáltatás és a Weboldal).

11. Kapcsolódó webhelyek

Az 11.1 linkek csak kényelemre szolgálnak

A honlap tartalmazhat más weboldalakra mutató linkeket („Linked Websites”). Ezek a hivatkozások csak kényelemre szolgálnak, és nem maradhatnak aktuálisak vagy fenntarthatók. Nem vagyunk felelősek a Linkelt Weboldalakhoz kapcsolódó tartalmi vagy adatvédelmi gyakorlatokért.

11.2 Nincs jóváhagyás

A Linkelt Weboldalakkal való kapcsolatainkat nem szabad úgy értelmezni, hogy a Társaság a Linkelt Weboldalak tulajdonosainak vagy üzemeltetőinek, illetve a Linkelt Weboldalakon hivatkozott vagy feltüntetett információknak, grafikáknak, anyagoknak, termékeknek vagy szolgáltatásoknak a jóváhagyását, jóváhagyását vagy ajánlását nem értelmezi. és az ellenkező rendelkezésben meghatározott mértékben. Javasoljuk, hogy mielőtt használná, tekintse át a kapcsolódó weboldal használati feltételeit és adatvédelmi irányelveit.

12. Adatvédelmi nyilatkozat

Elkötelezzük magunkat, hogy betartjuk a Honlapon található Adatvédelmi nyilatkozatunk feltételeit, amelyeket időről időre módosíthatunk, hogy megfeleljenek az alkalmazandó törvényeknek és műveleteinknek.

Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatainkat az Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott módon és célokra gyűjtsük, feldolgozzuk és használjuk. Ön jogosult arra, hogy visszavonja hozzájárulását, vagy bármikor kifogásolja személyes adataink használatát, az Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott folyamatoknak megfelelően.

13. Weboldal vagy szolgáltatások értékesítése

Ön elfogadja, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a Társaság eladja a Weboldalt, a Szolgáltatásokat vagy annak üzletét (vagy annak bármely részét), vagy megváltozik a Vállalat irányítása, a Társaság személyes adatokat, különleges kategóriákat, vagy más módon továbbíthat. Személyes adatok és minden olyan információ, amelyet a Weboldalon vagy a Szolgáltatásokon (beleértve a fényképeket és a nyilvános profilját is) továbbítja a vásárlónak vagy az új ellenőrző szervezetnek vagy egyénnek, a Szolgáltatások és a közvetlen marketing biztosítása céljából.

Ön tudomásul veszi és kifejezetten egyetért azzal, hogy az új vásárló vagy az új ellenőrző szervezet vagy magánszemély a lakóhelye szerinti országtól eltérő országban található, és Ön beleegyezik abba, hogy a személyes adatokat a tartózkodási országától eltérő országokra továbbítja.

14. Jogi nyilatkozatok és felelősség korlátozása

14.1 Fogyasztói jogok az USA fogyasztói joga alapján

Az Egyesült Államok joghatósága alá tartozó egyének számára számos joga és jogorvoslata van az Egyesült Államok Fogyasztói Törvénye szerint.

14.2 Személyi, háztartási vagy háztartási vagy fogyasztási célú áruk és szolgáltatások garanciái

Az Egyesült Államok joghatósága, ahol olyan termékeket vagy szolgáltatásokat nyújtunk, amelyeket általában személyes, háztartási vagy háztartási fogyasztásra használnak, az ACL által biztosított fogyasztói garanciák semmilyen módon nem korlátozódnak vagy kizárásra kerülnek.

14.3 Garanciák olyan termékekre és szolgáltatásokra, amelyek nem személyes, háztartási vagy háztartási vagy fogyasztási célokra szolgálnak

Az Egyesült Államokban, ahol olyan termékeket vagy szolgáltatásokat szállítunk, amelyek nem személyes, háztartási vagy háztartási vagy fogyasztási célokra szolgálnak, de nem több, mint $ 40,000, a fogyasztói garanciák a következőkre korlátozódnak:

(1) áruk esetében:

(I) az áruk cseréje vagy az egyenértékű áruk szállítása;
(Ii) a az ilyen javak javítása;
(Iii) az ilyen áruk cseréjének kifizetése vagy egyenértékű áruk beszerzése; vagy
(Iv) az áru javításának költségének kifizetése; és

(B) szolgáltatások esetében:

(I) a szolgáltatás ismételt nyújtása; vagy
(Ii) a a szolgáltatásnyújtás költségeinek megfizetése.

14.4 Nincs garancia a pontosságra

Az 14.2 és az 14.3 záradékoktól függően nem teszünk semmilyen nyilatkozatot vagy garanciát arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltatáson vagy a Weboldalon (beleértve a tag profilját, tanácsát, véleményét, nyilatkozatát vagy más, a Társaság által megjelenített, feltöltött vagy terjesztett) anyagot vagy információt. vagy bármely tag vagy bármely más személy vagy jogalany) megbízható, pontos vagy teljes, vagy hogy a Szolgáltatáshoz vagy a Honlaphoz való hozzáférése megszakítás nélküli, időszerű vagy biztonságos lesz. Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért, amely az Ön által a Szolgáltatáson vagy a Honlapon keresztül szolgáltatott információkon vagy anyagokon alapuló cselekedetekből vagy megbízásból ered. A webhelyen megjelenő bármely információ vagy anyag használatát megelőzően vagy érdeklődni kell saját érdeklődésével. Ön tudomásul veszi, hogy bármely ilyen anyagra vagy információra való támaszkodás saját felelősségére történik.

14.5 Nincs garancia a rendelkezésre állásra

Az 14.2 és az 14.3 záradékoktól függően nem garantáljuk, hogy a Szolgáltatás vagy a Weboldal megszakítás nélküli vagy hibamentes lesz. A Szolgáltatás „mint van” alapon történik. Előfordulhat késedelem, mulasztás és a Szolgáltatás vagy a Weboldal rendelkezésre állásának megszakadása. Ha a törvény megengedi, Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás (és a Weboldal elérhetősége) semmiféle garanciával, sem kifejezetten, sem közvetve nem biztosított, beleértve, de nem kizárólag, az értékesíthetőségre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó implicit garanciákat.

14.6 Kizárt garanciák kizárták

A törvény által megengedett mértékben és az 14.2 és az 14.3 záradék értelmében minden olyan feltétel vagy garancia, amely egyébként a jelen Felhasználási Feltételekben szerepelne, kizárásra kerül. Amennyiben a jogszabályok feltételeket vagy garanciákat tartalmaznak, és a jogszabályok megtiltják, hogy kizárjuk vagy módosítsuk az ilyen feltételek vagy jótállások alkalmazását vagy felelősségét, akkor ez a feltétel vagy garancia beleegyezésének minősül, de felelősségünk korlátozva lesz ezt a feltételt vagy garanciát az alábbiak közül egynek vagy többnek:

(1) ha a jogsértés árukkal kapcsolatos:

(I) az áruk cseréje vagy az egyenértékű áruk szállítása;
(Ii) a az ilyen javak javítása;
(Iii) az áruk helyettesítése vagy az egyenértékű áruk beszerzése; vagy
(Iv) az áru javításának költségének kifizetése; és

(B) ha a jogsértés Szolgáltatásokkal kapcsolatos:

(I) a szolgáltatások újbóli rendelkezésre bocsátását; vagy
(Ii) a a szolgáltatásnyújtás költségeinek megfizetése.

14.7 Nincs felelősség a veszteségért

Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amelyet (beleértve a gondatlanságot is) okoz, amelyet közvetlenül vagy közvetve szenvedhet a Szolgáltatás, a Weboldal vagy a Kapcsolódó Webhelyek használatával kapcsolatban, és nem vállalunk felelősséget a minden olyan veszteség, amely a Szolgáltatáson vagy a Honlapon található információkon vagy azokon keresztül történő felhasználásából vagy az Ön által biztosított információkból ered. A kétségek elkerülése és a fentiek általánosságának korlátozása nélkül:

(1) A Társaság nem vállal felelősséget semmilyen felelősségért semmilyen közvetlen, közvetett, előzetes, véletlen, különleges vagy következményes károkért, amelyek a Szolgáltatás vagy a Weboldal használatával vagy bármilyen módon kapcsolódnak a Szolgáltatáshoz vagy a Szolgáltatás használatának késedelméhez vagy képtelenségéhez. vagy a Weboldalon, vagy a Szolgáltatáson vagy a Honlapon keresztül szerzett, vagy a Weboldal használatából eredő egyéb információkért, termékekért és egyéb szolgáltatásokért, függetlenül attól, hogy szerződés, gondatlanság vagy más kártérítés, szigorú felelősség vagy más módon alapul; A vállalat értesült az ilyen károkozás lehetőségéről;
(B) A Társaság nem vállal felelősséget semmilyen felelősséggel semmilyen információért vagy anyagért, amelyet Ön a Szolgáltatáshoz vagy a Weboldalhoz küldött, és nem vállalunk felelősséget semmilyen információért vagy anyagért, amelyet Ön a Szolgáltatáshoz vagy a Weboldalhoz más felhasználó vagy más felhasználó vagy más felhasznál. tagok vagy felhasználók;
(C) A Társaság semmilyen felelősséget vagy felelősséget nem vállal a Szolgáltatás bármely tagjának vagy egyéb felhasználójának magatartásáért, beleértve minden korlátozás nélkül magatartást, amely bármely személy fizikai sérülését okozza.

15. Az online társkereső vonatkozó különleges figyelmeztetések

15.1 kockázatok

Ön tudomásul veszi, hogy vannak olyan kockázatok, amelyek az online randevúzással kapcsolatosak, beleértve korlátozás nélkül, tudatlanul foglalkoznak a kiskorúakkal vagy a hamisan tett bűncselekmény vagy bűnügyi célból eljáró személyekkel. Ön vállalja, hogy minden szükséges óvintézkedést megtesz a többi felhasználóval való kommunikáció során, különösen akkor, ha személyesen találkozik. Ezenkívül Ön vállalja, hogy a szolgáltatás igénybevétele előtt felülvizsgálja online társkereső biztonsági tippjeit.

15.2 Nincs garancia a tagok azonosságára

Ön tudomásul veszi, hogy az interneten történő felhasználói hitelesítés rendkívül nehéz. A Társaság nem garantálhatja és nem garantálja, hogy a Szolgáltatás minden tagja vagy felhasználója az, akit ő állít. Továbbá a Társaság nem garantálhatja és nem garantálja, hogy a tag profilok megbízhatóak, pontosak vagy teljesek. Ennek megfelelően óvatosnak kell lennie a Szolgáltatás vagy a Weboldal többi tagjával vagy felhasználójával.

16. közlés

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy elektronikus leveleket küldjön Önnek a Szolgáltatás, illetve a Társaság és kapcsolt vállalkozásai termékeinek és szolgáltatásainak módosításáról vagy kiegészítéséről.

17. Felmondás

17.1 Megállapodás a tagok számára

Ez a Megállapodás teljes mértékben hatályban marad, amíg Ön a Szolgáltatás tagja vagy a Weboldal egyébként használja.

17.2 A tagság megszüntetése

Ön bármikor, bármilyen okból felmondhatja tagságát, és azonnal hatályba léphet az írásbeli felmondási értesítés kézhezvételét követően. A felmondásról szóló értesítést a Weboldal Kapcsolattartó részében található címre lehet eljuttatni, e-mailben elküldhetjük a Weboldal Kapcsolattartó részében felsorolt ​​e-mail címre, vagy a Tagsági kapcsolat kikapcsolása linkre kattintva érhető el. a honlap tagjai. Ön nem lesz jogosult tagsági díjainak visszatérítésére a tagságának megszűnése következtében.

17.3 Egyes amerikai lakosok számára a különleges megszüntetési jog

Ha az előfizetésed megkötésekor Arizona, Kalifornia, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, Észak-Karolina, Ohio vagy Wisconsin lakosa, akkor a következő rendelkezés vonatkozik Önre:

(1) You may cancel this Agreement, without penalty or obligation, at any time within three (3) business days of subscribing to paid services (the Cancellation Period). To cancel this Agreement, you must send us a signed and dated notice by registered or certified mail which states that you are canceling this Agreement or words to that effect. This notice shall be sent to: suppport@slavdating.com, Attn: Refund Request. If you send or deliver the notice to cancel your subscription agreement within the Cancellation Period, the Company will return, within the prescribed time period, any payments that you have made that are subject to this provision.

Ha az előfizetésed megkötésekor California, Illinois, New York vagy Ohio lakosod, akkor a következő rendelkezés vonatkozik Önre:

(B) In the event that you die before the end of your subscription period, your estate shall be entitled to a refund of that portion of any payment you had made for your subscription which is allocable to the period after your death. In the event that you become severely disabled (and are unable to use the website) before the end of your subscription period, you shall be entitled to a refund of that portion of any payment you had made for your subscription which is allocable to the period after your disability by providing the company notice to the following address: support@slavdating.com, Attn: Refund Request

17.4 A Szolgáltatáshoz való hozzáférés megszüntetése

Abszolút belátása szerint bármikor, értesítés nélkül vagy anélkül blokkolhatjuk, megszüntethetjük vagy felfüggeszthetjük a hozzáférést a Szolgáltatás egészéhez vagy annak egy részéhez, bármilyen okból, beleértve korlátozás nélkül, csalárd, visszaélésszerű vagy egyébként jogellenes tevékenységet, vagy amely más módon befolyásolhatja a Szolgáltatás élvezetét.

17.5 A tagság megszüntetése

Bármikor bármikor megszüntethetjük a tagságát és a Szolgáltatáshoz való hozzáférését, ha (abszolút belátása szerint) megállapítjuk, hogy megsértette ezt a megállapodást. A felmondásról szóló értesítést a legutóbbi e-mail címre küldjük. A felmondás utáni időszakra vonatkozó, előre fizetett díjakat visszatérítjük Önnek, miután levonták a Társasággal a tagságával kapcsolatban felmerült költségeket vagy veszteségeket.

17.6 Kikapcsolás kikapcsolás esetén

A fiókot deaktiválhatjuk, ha nem használta a Szolgáltatást egymást követő 6 hónapos időszakra, kivéve, ha aktív fizetett előfizetéssel rendelkezik.

17.7 megszüntetése a fogyasztói szerződések (információs, törlési és kiegészítő díjak) szabályai szerint 2013

Ez a rész csak akkor érinti Önt, ha Ön a fogyasztói szerződések (információs, törlési és kiegészítő díjak) 2013 (a továbbiakban: Szabályzat) szerinti „fogyasztó”, és az EU területén lakóhellyel rendelkezik, és nem kezdte meg a szolgáltatás igénybevételét. Abban az esetben, ha a jelen Szabályzat a jelen Felhasználási Feltételekre vonatkozik, akkor tizennégy (14) napon belül felmondhatja tagságának regisztrálását a Szolgáltatás tagjaként, írásban. Ha a szolgáltatás igénybevételét a tizennégy (14) napos lemondási időszakon belül kezdte meg, akkor az 2013 fogyasztói szerződések (információs, törlési és kiegészítő díjak) szabályzatának megfelelően kerül sor, akkor kérni fogja, hogy kérje a szolgáltatást. Abban az esetben, ha a szolgáltatást kérte, a szolgáltatás értékét a szolgáltatás törléséig kell fizetnie.

(1) A felmondási értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül kifizetett díjakat visszatérítjük, ha Ön még nem kezdte meg a szolgáltatás igénybevételét. A visszatérítésre való jogosultság nem érvényes, ha a szolgáltatás igénybevételét az alábbiak valamelyikével kezdte meg:

(I) Üzenetek küldése a tagoknak;
(Ii) a A kapott üzenetek olvasása a tagoktól;
(Iii) Küldés Kamatjelzések megjelenítése a tagoknak.

18. Kártalanítás

A törvény által megengedett mértékben Ön vállalja, hogy kártalanítja, megvédi és tartsa a Társaságot, leányvállalatait, vállalati vállalatait, részvényeseit, tisztviselőit, alkalmazottait, ügynökeit és képviselőit, minden kárigény, veszteség, kár, adó (beleértve GST), felelősség és / vagy költség (beleértve a teljes kártalanítási költségeket is), amelyeket a Társaság, leányvállalatai, vállalatai, részvényesei, tisztségviselői, alkalmazottai, ügynökei és képviselői felmerülhetnek:

(1) e feltételek bármilyen megsértése;
(B) az Önhöz csatlakoztatható vagy kapcsolódó webhely jogosulatlan használata;
(C) bármilyen törvény megsértése; és
(D) minden olyan cselekmény vagy mulasztás, amelyet a webhelyhez kapcsolódóan tehet.

Ön vállalja, hogy teljes mértékben együttműködik bármely követelés védelmében. Fenntartjuk magunknak a jogot (de semmilyen kötelezettséget nem vállalunk) arra, hogy kizárólagos védelmet és ellenőrzést vállaljunk minden olyan ügyben, amelyet egyébként kártérítésnek vetünk alá, feltéve, hogy Ön továbbra is felelős marad bármely ilyen követelésért.

19. Általános

19.1 be nem tartása

A Társaság nem vállal felelősséget a jelen Felhasználási Feltételek betartásának elmulasztásáért, ha az ilyen meghibásodás a mi indokolatlan irányításunkon kívül eső körülmények miatt következik be.

19.2 nincs lemondás

Ha egy alkalommal lemondunk a jelen Felhasználási Feltételek alapján rendelkezésünkre álló jogokról, ez nem jelenti azt, hogy ezek a jogok automatikusan megszűnnek bármely más alkalommal.

19.3 Elválaszthatóság

Ha bármelyik Felhasználási Feltétel bármely okból érvénytelennek, végrehajthatónak vagy illegálisnak minősül, a fennmaradó Felhasználási feltételek teljes mértékben hatályban maradnak.

19.4 megállapodás nyelve

A megállapodás nyelve angol. Amennyiben a Társaság a jelen Megállapodás angol nyelvű változatát fordította le, Ön egyetért azzal, hogy a fordítás csak az Ön kényelmét szolgálja. Ha bármilyen ellentmondás van a megállapodás angol nyelvű változata és a fordítás között, akkor az angol nyelvű változat érvényesül.

19.5 variáció

Fenntartjuk a jogot, hogy ezeket a Felhasználási feltételeket időről időre módosítsuk. A módosítások a Weboldalon történő értesítést követően azonnal hatályba lépnek. Az ilyen értesítés után a Webhely folytatólagos használata az Ön által elfogadott megállapodást jelenti, hogy a módosított Használati Feltételek kötelező érvényűek.

19.6 hozzárendelés

Ön nem ruházhatja fel a jelen Megállapodás vagy a Szolgáltatás vagy a Weboldal tekintetében fennálló jogait harmadik fél számára. A Társaságnak joga van bármely, vagy a jelen Szerződésből vagy a Szolgáltatásból eredő jogainak és kötelezettségeinek harmadik személy részére történő átruházására. A Társaság megválasztásakor abban az esetben, ha a Társaság e megállapodás szerinti kötelezettségeit harmadik fél vállalja, a Társaság felmentésre kerül a jelen Megállapodás szerinti minden felelősség alól.

19.7 kapcsolat

Ön egyetért azzal, hogy a jelen Megállapodás vagy a Szolgáltatás vagy a Weboldal használata miatt nem létezik közös vállalkozás, partnerség, foglalkoztatás vagy ügynökségi kapcsolat az Ön és a Társaság között.

19.8 irányadó jog

(1) Azok a felhasználók, akik az Európai Unióban lakóhellyel rendelkeznek, egyetértenek abban, hogy e megállapodást az Egyesült Királyságban hatályos jogszabályok szabályozzák, és megállapodnak abban, hogy a joghatóság kizárólagos joghatósága alá tartoznak.
(B) Azok a felhasználók, akik nem az Európai Unióban lakóhellyel rendelkeznek, egyetértenek abban, hogy a jelen Megállapodást az Egyesült Államokban hatályos törvények szabályozzák, és megállapodnak abban, hogy a joghatóság kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

20. Fogalommeghatározások

Ezekben a használati feltételekben a következő kifejezéseknek megfelelő jelentése van:

"Követelés" egy személy vonatkozásában követelést, követelést, jogorvoslatot, öltönyt, sérülést, kárt, veszteséget, költséget, felelősséget, keresetet, eljárást, keresetindítási jogot, kártérítési igényt vagy megtérítést vagy felelősséget igénylő vagy megtérítendő követelést jelent; az adott személy ellen vagy ellen, azonban felmerül és meggyőződött, vagy nem biztos, vagy azonnali, jövőbeli vagy függő;

„Kereskedelmi forgalomba” a nyereségre vagy jutalomra irányuló bármely más tevékenység kiaknázására, piacra hozatalára, reklámozására, fejlesztésére, integrálására, kutatására, eladására és végrehajtására;

"Vállalat" az Egyesült Államokban bejegyzett Eastern Bloc Associates, Inc., amely magában foglalja a kapcsolódó vállalati vagy társult vállalkozásokat is (mivel ezeket a kifejezéseket az Eredeti Bloc Associates, Inc. cég 2001 (Cth)) törvénye határozza meg;

„EU” az Európai Unióban található tagállamok politikai és gazdasági unióját jelenti;

„EU-ország” minden olyan ország, amely az EU-Szerződés jelenlegi tagja és tagja, és Ausztria, Belgium, Bulgária, Horvátország, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Írország, Olaszország, Lettország. Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország és az Egyesült Királyság;

"Személyes adatok" minden azonosítható természetes személyre („érintettre”) vonatkozó információ; az azonosítható természetes személy olyan személy, akit közvetlenül vagy közvetve azonosíthatunk, különösen egy olyan azonosítóra hivatkozva, mint például egy név, azonosító szám, helyadatok, online azonosító vagy egy vagy több, a fizikai, fiziológiai, fizikai, fiziológiai, \ t e természetes személy genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitása;

„Fizetett szolgáltatások” azt jelenti, hogy a Weboldal díjfizető tagjai számára rendelkezésre állnak az érvényes előfizetéssel rendelkezők;

"Adatvédelmi nyilatkozat" a Társaság honlapján elérhető adatvédelmi politikáját jelenti;

"Szolgáltatás" a honlapon keresztül a tagok rendelkezésére bocsátott létesítmények;

„Speciális kategóriájú személyes adatok” a faji vagy etnikai származást, politikai nézeteket, vallási vagy filozófiai hiedelmeket, szakszervezeti tagságot, bűnügyi nyilvántartást, genetikai és biometrikus adatokat feltáró személyes adatokat a természetes személy azonosítására, az egészségre vonatkozó adatokra vagy a szexuális életére vagy a szexuális életre vonatkozó adatokra vonatkozóan; orientáció;

"Weboldal" a weboldal tulajdonosa és üzemeltetése;

"Használati feltételek" a Társaság által időről időre módosított Felhasználási Feltételek, amelyek az Ön és a Társaság közötti megállapodást alkotják;

„Mi”, „mi” és „mi” mindez a Társaságra vonatkozik.

JELENTKEZZ BE A FIÓKODBA Új fiók létrehozása

A te magánélet fontos számunkra, és soha nem fogjuk bérelni vagy eladni az Ön adatait.

×
FIÓK LÉTREHOZÁSA Már rendelkezik fiókkal?

×
FELHASZNÁLÁSA AZ RÉSZLETEI?
×

Felmegy